Wat is linkbuilding?

Linkbuilding factoren

linkbuilding-diagram

“Gewoon websites laten linken naar jouw website”, is een veel gehoorde uitleg. Maar is het echt zo simpel en gewoon? Hoewel steeds meer bedrijven zich ervan bewust zijn dat links belangrijk zijn voor een goed vindbare website, wordt linkbuilding als taak nog steeds structureel onderschat: “Een mooie klusje voor de stagiair”.

Een goede linkbuilding campagne, gericht op de lange termijn, is een marathon en geen sprintje tussen de bedrijven door. Een gedegen voorbereiding, een effectieve strategie (op maat) en een gedisciplineerde uitvoering zijn noodzakelijk om de strijd met de concurrentie structureel te winnen.

Effectief linkbuilden is niet iets wat je “er ook nog wel even bij” kunt doen. Het vergt veel en vooral goede communicatie, creativiteit, veerkracht, inlevings- en doorzettingsvermogen. Echt goede linkbuilding is een specialisme op zich. Een taak apart die wij u als specialist uit handen kunnen nemen en waarover wij u op maat kunnen adviseren.


Een linkbuilding campagne is onder te verdelen in drie fases:

Website audit

Website audit

Geen partner, website, product en dienst is hetzelfde. Daarom is het belangrijk om te weten waar we nu staan en waar we naartoe willen.
Dit houdt in dat wij willen weten wie je bent. Wat je doet. Hoe je dat nu doet. Wat jouw markt is. Wie je concurrenten zijn. We analyseren je website, je linkprofiel, jouw markt en je concurrenten en bepalen een realistische, op maat gesneden linkbuilding strategie aan de hand van jouw doelstellingen. Géén prefab-analyse of het plichtmatig afwerken van een standaard checklist dus!

Strategie

Strategie

Aan de hand van de audit bepalen we gezamenlijk wat we gaan doen, hoe we dit gaan doen en wanneer. We onderzoeken welke linkpartners de autoriteit, kracht en kwaliteit bieden die jouw website nodig heeft en bepalen op basis daarvan de uiteindelijke strategie.

Door praktijkervaring van onszelf (Martijn Anschütz en Wiep Knol) en ons team, hebben we de afgelopen jaren diverse linkbuilding strategieën bedacht, getoetst en geëvalueerd. Van standaard recht-toe-recht-aan linkbuildingstrategieën, tot innovatieve tactieken in combinatie met contentcreatie en social media. Het delen van voorbeelden van succesvolle campagnes is helaas lastig voor een linkbuildingbureau, maar we hebben inmiddels een aardig trackrecord opgebouwd.

Executie

Uitvoering

Hier begint het echte werk. Onze specialisten gaan aan de slag met de promotie van je website, volgens de gezamenlijk opgestelde strategie. We houden je op de hoogte van onze voortgang, terwijl wij op de hoogte gehouden worden van alle andere communicatie- en marketingactiviteiten binnen je organisatie, zodat we hier met linkbuilding op in kunnen spelen. Zo werken we samen aan een sterker linkprofiel en een betere vindbaarheid.

Uiteraard loopt de linkbuildingcampagne synchroon met je andere (online) marketingactiviteiten. Wij richten ons enkel op het uitvoeren van linkbuilding, maar kunnen je wél advies geven voor het uitbesteden van webdesign, SEO, of andere activiteiten. Deze bedrijven worden door ons aanbevolen.

Additionele diensten

Naast linkbuilding bieden wij ook hulp bij het screenen van sollicitanten, of kunnen wij een due diligence analyse uitvoeren als risico-analyse bij online overnames.